TOUR 2019

TOTAL DRIVING

Total Driving is computed by totaling a player's rank in both Driving Distance and Driving Accuracy and converting into points.
Note: Unofficial stats until 2007.

Unisys Scoring System

POS PLAYER POINT DRIVING DISTANCE DRIVING ACCURACY (%) EVENTS PLAYED ROUNDS PLAYED
1 Todd BAEK 34 292.72 61.57 10 33
2 Peter KARMIS 43 292.48 60.62 14 42
3 Jazz JANEWATTANANOND 54 289.00 60.76 17 64
Jung-Gon HWANG 54 293.36 57.51 20 64
5 Tomoharu OTSUKI 55 291.30 59.44 23 82
Seong-Hyeon KIM 55 305.72 53.88 14 50
Matthew GRIFFIN 55 293.63 57.06 19 61
8 David BRANSDON 56 299.68 55.22 19 59
9 Panuphol PITTAYARAT 60 291.93 57.61 14 35
10 Scott VINCENT 62 301.57 53.07 20 70
11 Terumichi KAKAZU 63 292.91 56.20 23 66
12 Shota AKIYOSHI 65 289.55 57.91 24 77
13 Yuta IKEDA 69 292.34 55.89 21 74
14 Rikuya HOSHINO 71 300.30 52.61 24 88
15 Ryosuke KINOSHITA 72 288.51 57.81 22 68
Jbe KRUGER 72 289.05 57.48 12 43
Gunn CHAROENKUL 72 296.80 53.64 18 67
18 Dong-Kyu JANG 73 283.75 61.21 20 64
19 Tomoyo IKEMURA 74 303.52 52.08 23 76
Shugo IMAHIRA 74 292.93 54.22 25 92
Yuta KINOSHITA 74 287.18 58.17 22 65
22 Ryo ISHIKAWA 75 300.92 52.33 19 65
Daijiro IZUMIDA 75 297.95 52.86 22 70
Richard JUNG 75 309.42 51.75 13 45
25 Taihei SATO 76 284.02 60.71 18 61
26 Shaun NORRIS 77 295.69 52.95 22 78
27 Chan KIM 79 315.83 51.00 22 72
28 Takaya ONODA 81 286.24 57.93 13 39
Y E YANG 81 289.33 55.68 22 72
30 Atomu SHIGENAGA 84 282.64 59.79 20 68
Jay CHOI 84 287.14 57.00 12 37
Seungsu HAN 84 291.42 54.19 23 79
33 Kyung-Nam KANG 86 287.20 56.10 18 54
34 Akio SADAKATA 87 277.11 61.03 18 50
35 Yosuke TSUKADA 88 300.44 51.07 23 67
36 Yosuke ASAJI 90 280.04 59.67 24 78
37 Rahil GANGJEE 91 278.99 59.85 21 67
Angelo QUE 91 298.54 51.27 21 68
Yuwa KOSAIHIRA 91 295.55 52.08 15 45
Mikumu HORIKAWA 91 276.29 60.79 24 80
41 Mikiya AKUTSU 93 274.38 62.60 12 37
Kodai ICHIHARA 93 285.74 56.28 22 64
Toshinori MUTO 93 286.87 55.71 24 79
44 Tomohiro KONDO 95 285.00 56.73 22 65
Ryuko TOKIMATSU 95 280.03 58.92 24 82
46 Yuki INAMORI 96 269.87 69.39 23 78
Koki SHIOMI 96 288.75 54.07 14 53
Takahiro HATAJI 96 315.30 45.22 13 39
Hyun-Woo RYU 96 278.52 59.49 20 59
50 Yoshinori FUJIMOTO 97 286.46 55.30 21 65

» PLAYER STATS CATEGORIES

Advertisement