TOUR 2019

SCORING AVERAGE (ROUND 3)

The average number of strokes for the 3rd round of each tournament played.

Unisys Scoring System

  • HOW TO CALCULATE: Dividing [A: Total number of strokes for the 3rd rounds] by [B: Total number of the 3rd rounds played].
POS PLAYER SCORING AVERAGE A B EVENTS PLAYED ROUNDS PLAYED
1 Jung-Gon HWANG 68.54 891 13 20 64
2 Jazz JANEWATTANANOND 68.56 1097 16 17 64
3 Mikumu HORIKAWA 68.76 1169 17 24 80
4 Ryo ISHIKAWA 68.80 1032 15 19 65
5 Gunn CHAROENKUL 68.94 1103 16 18 67
6 David BRANSDON 69.18 761 11 19 59
7 Ryuko TOKIMATSU 69.28 1247 18 24 82
8 Chan KIM 69.60 1044 15 22 72
9 Hiroyuki FUJITA 69.65 1184 17 23 78
10 Scott VINCENT 69.69 1115 16 20 70
11 Mikiya AKUTSU 69.71 488 7 12 37
12 Kazuki HIGA 69.76 1186 17 24 80
13 Matthew GRIFFIN 69.85 908 13 19 61
14 Peter KARMIS 69.86 489 7 14 42
15 Ryosuke KINOSHITA 69.92 909 13 22 68
16 Shaun NORRIS 69.94 1259 18 22 78
17 Shugo IMAHIRA 70.04 1611 23 25 92
18 Angelo QUE 70.08 911 13 21 68
Sang-Hee LEE 70.08 911 13 19 62
20 Seungsu HAN 70.12 1192 17 23 79
21 Daijiro IZUMIDA 70.13 1052 15 22 70
Shota AKIYOSHI 70.13 1122 16 24 77
23 Yoshinori FUJIMOTO 70.15 912 13 21 65
24 Takashi IWAMOTO 70.17 421 6 13 36
Jinichiro KOZUMA 70.17 1263 18 22 79
26 Tatsuya KODAI 70.18 772 11 22 65
27 Rikuya HOSHINO 70.19 1474 21 24 88
28 Juvic PAGUNSAN 70.25 562 8 16 46
Sang-Hyun PARK 70.25 1124 16 19 68
30 Richard JUNG 70.30 703 10 13 45
31 Ho-Sung CHOI 70.31 914 13 22 67
32 Katsumasa MIYAMOTO 70.33 1055 15 23 75
33 Kyung-Tae KIM 70.36 774 11 19 59
34 Yosuke ASAJI 70.38 1126 16 24 78
35 Michael HENDRY 70.42 845 12 18 58
36 Jay CHOI 70.43 493 7 12 37
37 Tomoyo IKEMURA 70.50 1128 16 23 76
38 Brendan JONES 70.54 917 13 19 63
39 Yosuke TSUKADA 70.55 776 11 23 67
40 Todd BAEK 70.57 494 7 10 33
Ryutaro NAGANO 70.57 988 14 20 67
42 Tomoharu OTSUKI 70.58 1341 19 23 82
43 Shunya TAKEYASU 70.60 706 10 21 61
Han LEE 70.60 706 10 18 54
Kyung-Nam KANG 70.60 706 10 18 54
46 Taihei SATO 70.62 918 13 18 61
47 Wen-Chong LIANG 70.63 565 8 17 49
48 Toshinori MUTO 70.65 1201 17 24 79
49 Tatsunori NUKAGA 70.67 636 9 22 60
50 Won Joon LEE 70.73 1061 15 20 70

» PLAYER STATS CATEGORIES

Advertisement